Hver torsdag åbner vi nye Magnumflasker, så Clinten kan få stillet sin tørst!